[1]
Nowak, S. 2015. Wittgenstein 1929-1930 – the Color Exclusion Problem (in Polish). Diametros. 43 (Mar. 2015), 118–136. DOI:https://doi.org/10.13153/diam.43.2015.720.