[1]
Miłkowski, M. and Poczobut, R. 2005. What is the mind and how does it exist?. Diametros. 3 (Mar. 2005), 27–55. DOI:https://doi.org/10.13153/diam.3.2005.71.