[1]
Saja, K. 2013. Discrimination against gay marriages. A reply to Tomasz Sieczkowski (in Polish). Diametros. 37 (Sep. 2013), 193–209. DOI:https://doi.org/10.13153/diam.37.2013.535.