[1]
Pyka, M. 2004. Mind and morality in Thomas Nagel’s philosphy. Diametros. 2 (Dec. 2004), 82–102. DOI:https://doi.org/10.13153/diam.2.2004.48.