[1]
Roman, A. 2012. On Jan Woleński’s „Epistemologia” – From the point of view of a mathematician (in Polish). Diametros. 31 (Mar. 2012), 175–188. DOI:https://doi.org/10.13153/diam.31.2012.471.