[1]
Malczewski, J. 2004. Francis Bacon: euthanasia or palliative care?. Diametros. 2 (Dec. 2004), 74–81. DOI:https://doi.org/10.13153/diam.2.2004.47.