[1]
Szubka, T. 2010. Richard Rorty and the analytic tradition: radical break or partial continuity?. Diametros. 25 (Sep. 2010), 146–158. DOI:https://doi.org/10.13153/diam.25.2010.410.