[1]
ICF Diametros, R. 2009. Foreword from the Editor. Diametros. 22 (Dec. 2009), 1–2. DOI:https://doi.org/10.13153/diam.22.2009.358.