[1]
Galewicz, W. 2009. On the research ethics. Diametros. 19 (Mar. 2009), 48–57. DOI:https://doi.org/10.13153/diam.19.2009.330.