[1]
Sytnik-Czetwertyński, J. 2008. The concept of the monad according to Leibniz and Kant. Diametros. 15 (Mar. 2008), 38–56. DOI:https://doi.org/10.13153/diam.15.2008.292.