[1]
Kuniński, T. 2013. Is Political Life A Happy Life According To Aristotle?. Diametros. 8 (Nov. 2013), 56–67. DOI:https://doi.org/10.13153/diam.8.2006.224.