[1]
Szyroka, I. 2004. Artur Schopenhauer, W poszukiwaniu mądrości życia. Parerga i Paralipomena. Drobne pisma filozoficzne, t. II, tłum. Jan Garewicz, Wydawnictwo ANTYK, Kęty 2004. Diametros. 1 (Sep. 2004), 133–142. DOI:https://doi.org/10.13153/diam.1.2004.22.