[1]
Galewicz, W. 2006. Three absolutes. Diametros. 7 (Mar. 2006), 110–117. DOI:https://doi.org/10.13153/diam.7.2006.201.