[1]
Kobiela, F. 2006. Struktura i geneza świata w filozofii przedkrytycznej Immanuela Kanta. Diametros. 7 (Mar. 2006), 22–36. DOI:https://doi.org/10.13153/diam.7.2006.196.