[1]
Woleński, J. 2005. The metatheoretical problems of epistemology. Diametros. 6 (Dec. 2005), 70–93. DOI:https://doi.org/10.13153/diam.6.2005.165.