[1]
Domaradzki, M. 2018. Primary Substances and Their Homonyms in Aristotle’s Teleology. Diametros. 58, 58 (Dec. 2018), 2–17. DOI:https://doi.org/10.13153/diam.1281.