[1]
Judycki, S. 2005. Two a priori proofs of the existence of God. Diametros. 4 (Jun. 2005), 198–215. DOI:https://doi.org/10.13153/diam.4.2005.116.