Diametros 50 (2016): 161
doi: 10.13153/diam.50.2016.983

Od redakcji – informacje i podziękowania

Pięćdziesiąty numer ICF „Diametros” zamyka kolejny rok działalności wydawniczej naszego kwartalnika. Jak w każdym grudniowym numerze, uchylamy w nim zatem rąbka anonimowości i składamy serdeczne imienne podziękowania wszystkim recenzentom – zarówno z kraju, jak i z zagranicy – którzy zadali sobie trud lektury i kwalifikacji rozpatrywanych w tym roku artykułów. Wyrazy naszej wdzięczności zechcą zatem przyjąć:

Anna Alichniewicz, Marcus Asper, Leszek Augustyn, Stanisław Bafia, Peter Barry, Valentin A. Bazhanov, Tova Benski, Tomasz Bigaj, Paolo Biondi, Anna Boncompagni, Yves Bouchard, William Butchard, Loredana Cardullo, Ruth Chadwick, Barbara Chyrowicz, Robert D’Amico, Natalia Danilkina, Angus Dawson, Piotr Dehnel, Janusz Dobieszewski, Miran Epstein, Janina Filek, Kai von Fintel, Grzegorz Francuz, Sebastian Gardner, Alberto Giubilini, Michał Głowala, Maria Gołębiewska, Adam Grobler, Eran Guter, Raymond Hain, Rachel Haliburton, Larry A. Hickman, Polycarp Ikuenobe, John Inglis, Wacław Janikowski, Jacek Jaśtal, Stanisław Judycki, Katarzyna Kijania-Placek, Michael LeBuffe, Joanna Komorowska, Monika Komsta, Krzysztof Kosior, Sabina Kruszyńska, Marta Kudelska, Marek Lechniak, Dorota Leszczyńska-Jasion, Anna Lewicka-Strzałecka, Matthew Lister, Filip Mattens, Colleen McCluskey, Jacek Migasiński, Justyna Miklaszewska, Nikolai Milkov, Kevin Morris, Roman Murawski, Brendan Murday, Peter Murphy, Andrzej Noras, Teresa Obolevich, Stephen Palmquist, Jacek Paśniczek, Lydia Patton, Norbert Paulo, Robert Poczobut, Randall Poole, Krzysztof Posłajko, Jennifer Power, David Ripley, Thomas Rockmore, Boleslaw Rok, Marek Rosiak, Zofia Rosińska, Wojciech Rostworowski, Oliver Sensen, Vasilyi Shangin, Daniel Silvermintz, Maciej Soin, Andrzej Szahaj, Thomas Szanto, Marek Szulakiewicz, Marek Szydłowski, Jerzy Szymura, John Tilley, Jukka Varelius, Howard Williams, Andrzej Wiśniewski, Jan Woleński, Marian Wnuk, Stanisław Wszołek, Wojciech Załuski, Alberto Zanardo, Ireneusz Ziemiński, Wojciech Żełaniec, Tomasz Żuradzki.

W imieniu redakcji ICF „Diametros”
Włodzimierz Galewicz