Diametros 42 (2014): 314
doi: 10.13153/diam.42.2014.693

Od redakcji – informacje i podziękowania

Bieżący numer ICF Diametros składa się z dwóch części. Pierwszą z nich stanowi blok artykułów zatytułowany „Przekroje bioetyki”; ich publikacja została dofinansowana z dotacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, przyznanej Polskiemu Towarzystwu Bioetycznemu na działalność upowszechniającą naukę. W drugiej części numeru zamieszczamy kilka innych artykułów.

Czterdziesty drugi numer ICF Diametros zamyka kolejny rok działalności wydawniczej naszego kwartalnika. Jak w każdym grudniowym numerze, uchylamy w nim zatem rąbka anonimowości i składamy serdeczne imienne podziękowania wszystkim recenzentom – zarówno z kraju, jak i z zagranicy – którzy zadali sobie trud lektury i kwalifikacji rozpatrywanych w tym roku artykułów. Wyrazy naszej wdzięczności zechcą zatem przyjąć:

Andrzej Bronk, Krzysztof Brzechczyn, Arkadiusz Chrudzimski, Mark Curran, Giovanni De Grandis, Olga Dryla, Paweł Dybel, Dani Filc, Grzegorz Francuz, Ben Golder, Marian Grabowski, Robert E. Guay, Steven D. Hales, Jacek Hołówka, Margaret Jacob, Dale Jacquette, Stanisław Judycki, Joanna Komorowska, Małgorzata Kowalska, Susan Krantz Gabriel, Marta Kudelska, Bernard Linsky, Andrew Lister, Beth Lord, Andrzej Łukasik, Roman Murawski, Jeff Pelletier, Matthew Pianalto, Paweł Pieniążek, Tomasz Pietrzykowski, Nigel Pleasants, Czesław Porębski, Krzysztof Saja, Howard Sankey, James Schmidt, Barry Smith, Kazimierz Szewczyk, Tadeusz Szubka, Maciej Witek, Holger Zaborowski, Ireneusz Ziemiński.